چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۳

اعدام حکم زورگیران تهرانی +عکس

توسط بابک | جمعه, ۲۹ دی ۱۳۹۱

عکس زورگیران تهرانی زوگیری کردن در تهران زورگیری حکم قضایی حکم زورگیری حکم زورگیران تهرانی حکم  tajob bache kocholo webneed.ir  اعدام حکم زورگیران تهرانی +عکس

پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران: احکام متهمان سرقت اخیر در تهران صادر شد. دو نفر از متهمان به مجازات اعدام و دو نفر دیگر به حبس و تبعید محکوم شدند.

شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم مربوط به چهار متهم سرقت اخیر در تهران را صادر کرد…

به موجب حکم صادره دو نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند و دو نفر دیگر از متهمین علاوه بر محکومیت به ده سال حبس، هرکدام به پنج سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

دادگاه هم‌چنین هر چهار متهم را به رد اموال مسروقه به شکات محکوم نمود. احکام صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است.

این گزارش حاکی است یک ماه قبل چهار نفر از سارقین، با استفاده از چاقو یکی از شهروندان تهرانی را مجروح کرده و وجوه نقدی و اموال وی را به سرقت بردند

عکس زورگیران تهرانی زوگیری کردن در تهران زورگیری حکم قضایی حکم زورگیری حکم زورگیران تهرانی حکم  webneed.ir zorgiran tehrani اعدام حکم زورگیران تهرانی +عکس

دیدگاه


× 8 = پنجاه ششPage not found

We are sorry, the page you requested cannot be found.

This may be due to:

  • You have typed the web address incorrectly, or
  • the page you were looking for may have been moved, updated or deleted.

Please try the following options instead:

Sales Enquiries
To discuss your requirements call us on 0800 622 6655 or email sales@redstation.com